เวลา :
BackPlayer BackPlayer BackPlayer
Player : 4
BackBanker BackBanker BackBanker
Banker : 5
ตารางผลไพ่บาคารา
PLAYER 1
BANKER 1
TILE 1
TOTAL 1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ถูก ผิด ทั้งหมด ถูกติดกัน x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15